Final Report กำหนดส่ง ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ส่งก่อนกำหนดได้

ให้ เขียนรายงาน เกี่ยวกับการศึกษา HCI ใน smart phone ในหัวข้อใดก็ได้ ที่ไม่ซ้ำกัน

รายงานเป็น เรียงความ มี คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป และ อ้างอิง โดยมีข้อกำหนดดังนี้

ตัวอย่าง หัวข้อ

การใช้งาน smart phone คนใช้ smart phone ที่ไหน เวลาไหน นานแค่ไหน

วิวัฒนาการ ของ ขนาด หน้าจอ smart phone

วิวัฒนาการ ของ Android UI

การออกแบบ Game บน smart phone